DYSER / UTSTYR

BRENNGASS

Det er viktige forskjeller på en MAPP/PROPAN dyse kontra acetylen dyse. Forbrenningshastighet og

tetthet er forskjellig på disse gassene, noe som setter krav til dysens konstruksjon mht. anvendelighet

og sikkerhet. Brukes f. eks. MAPP/PROPAN eller propan dyser til acetylen, er det fare for tilbakeslag

pga. at acetylen har høyere forbrenningshastighet enn dysen er beregnet for.


BRENNERTYPE

Brenneren kan være av injektor eller liketrykks type. Mest vanlig brennertype til håndskjæring er

liketrykk. Det betyr at brenngass og varmeoksygen føres separat fram til dysen hvor de blandes for

å skape forvarmingsflammen. I en injektorbrenner (mye brukt i skjæremaskiner), blandes brenngass

og varmeoksygenet i en injektor og føres deretter fram til dysen. For liketrykk må det da brukes en

dyseblandende dyse med tre innløp for gass

(3-tetnings dyse), mens en injektordyse kun har to innløp for gass.


Vedlikehold av dyser

Dersom det brukes uegnet verktøy for rengjøring av dyser, kan dysen ødelegges. Et verktøy med

f.eks. skarpe kanter ødelegger kanalformen og kanalveggene. Rensenål med riller vil ødelegge den

nøyaktige boringen i en skjæreoksygen-kanal. Resultatet blir ujevn eller skjev skjæreoksygenstråle,

snittkvalitet og skjærehastighet vil bli vesentlig dårligere.

En rensenål med riller er kun beregnet for sveisebend.

Rengjøring av varmeslisser (innerdyse):

Urenheter kan bare fjernes med egnet verktøy,

rensenålsett, varenr.  Slisserenseren skal beveges i retning mot dysens spiss, samme retning

som gassen strømmer.

Fjerning av urenheter i varmekanal (kompaktdyse):

Urenheter kan fjernes med dysenål, bruk rensenålsett,