SKJÆREBRENNERUTSTYR

SKJÆREBRENNERUTSTYR


Håndtakfor X21 skjærebrenner


Senior skjærebrennersett X-21 type


Håndtak

Skjæreforpart 90º 955mm Lengde

Sveisebend 40-80 Liter

Sveisebend 160-230 Liter

Sveisebend 315-500 Liter

Sveisebend 650-800 Liter

Sveisebend 1000-1250 Liter

Sveisebend 1250 Liter

Sveisebend 1800 Liter

Sirkelføringsvogn små hjul

Sirkelføring liten

Sirkelføring stor  

Flammeretter for X-21

Flammerenser for X-21

Håndtak for X-21 skjærebrenner

Skjæreansats for X-21 (90 grader)
Mutter for skjæremunnstykke

Skjæreansats for X-21 (45 grader)

Skjæreansats for X-21 (75 grader)

Skjæreansats for X-21 (180 grader)
Flammerettebend

Safir skjærebrenner

Senior skjærebrennersett X-21 type

Føringsvogn m/store hjul

Føringsvogn m/små hjul

Nippler og muttere